Generator mapki

Załaduj na jednym canvasie
ALE NAJPIERW ZAPISZ
0 fps
-automat
Undo
Ctrl + Z
Redo
Ctrl + Y
Cut
Ctrl + X
Copy
Ctrl + C
Paste
Ctrl + V
Delete
Del
Save to file
Ctrl + S
Load data from file
Ctrl + L